Loading...
Prof. Pradeep Kundal

Prof. Pradeep Kundal

President

RTM Nagpur University, Nagpur

Dr. M. K. Roy

Dr. M. K. Roy

Vice-President

AMD, DAE, Nagpur (Retd)

Dr. A. K. Chaterjee

Dr. A. K. Chaterjee

Vice-President

GSI, Nagpur (Retd)

Dr (Mrs.) S. S. Humane

Dr (Mrs.) S. S. Humane

Treasurer

RTM Nagpur University, Nagpur

Dr. P. B. Sarolkar

Dr. P. B. Sarolkar

Secretary

GSI, Kolkata (Retd)

Shri R. H. Chavhan

Shri R. H. Chavhan

Joint Secretary

GSI, Nagpur

Shri S. N. Girhe

Shri S. N. Girhe

Treasurer

GSI, Nagpur (Retd)

Prof. A. M. Pophare

Prof. A. M. Pophare

Editor

RTM Nagpur University, Nagpur

Dr. S. K. Humane

Dr. S. K. Humane

Joint Editor

RTM Nagpur University, Nagpur

Copyright © The Gondwana Geological Society, Nagpur | Developed by Spectrum Infology